Σας γνωρίζουμε ότι με το (α) σχετικό καθορίστηκε η καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες.

Σύμφωνα με το (β) όμοιο εγκρίθηκε η οικονομική αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού  που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες κατά το έτος 2020.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σας ενημερώνει ότι, υπάρχουν στελέχη που εκτελούν υπηρεσίες υποχρεωτικά π.χ. (Υπηρεσία γραφείου Σχηματισμών και Επιτελείων, Επόπτης εστιατορίων, Μάγειρας υπηρεσίας)όπου δεν απαιτείται διανυκτέρευση, με αποτέλεσμα να εκτελούν 13  -15 ώρες υπηρεσία χωρίς να δικαιούνται κάποια οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με το (α) και (β) όμοιο. Να επισημάνουμε ότι, η εκτέλεση αυτού του είδους υπηρεσίας φτάνει έως τις 15 ώρες, κατά τις ημέρες αυτές και είναι υποχρεωτική για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, προτείνει να υπάρχει μέριμνα οικονομικής αποζημίωσης για όλα τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσίες όπου δεν απαιτείται διανυκτέρευση κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες. Θεωρούμε ότι, οι 15 ώρες εκτέλεσης υπηρεσίας είναι επαρκείς για να μπορέσει να προβλεφθεί οικονομική αποζημίωση και για τα στελέχη αυτά, όπου η εκτέλεση των υπηρεσιών που αναφέρουμε παραπάνω είναι υποχρεωτική.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για ναπροβεί σε κάθε διεκδίκηση και επίλυση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη και προς ενέργειες επίλυσης του θέματος.

 

 

 

                        Με εκτίμηση

                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                          Ο                                                Ο

                                 Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας       

                   Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

                                                                                            Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)                                                                        

                       Τηλ: 6971601974                      Τηλ: 6977422225

 

 

Loading...