1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το σχετικό έχει θέσει κατά το παρελθόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς το θέμα της μεταφοράς του 95 Τ.Υ.ΕΘ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα επιλύσει πολλά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού της 95 ΑΔΤΕ, αλλά και πολλά τυχόν προβλήματα του στρατιωτικού ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού του 95 ΤΥΕΘ.