Σας γνωρίζουμε και σύμφωνα με το σχετικό, καθορίστηκαν οι πληγείσες περιοχές από την φωτιά που δικαιούται κατ’ εξαίρεση άδεια μέχρι 10 ημερών, πέρα των προβλεπομένων στο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, κατόπιν παραπόνων και έντονης δυσαρέσκειας από μέλη της, αναδεικνύει την αδικία που υφίσταται κάποιοι συνάδελφοι – μέλη μας, λόγω καταγωγής τους σε μέρη που επλήγησαν από φωτιά, αλλά εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί αυτές οι περιοχές π.χ. Νομός Φωκίδας, οπότε δεν είναι και δικαιούχοι της άδειας που δίδεται στο στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με το όμοιο.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, προτείνει την τροποποίηση του όμοιου, ώστε να πραγματοποιηθεί η καταγραφή όλων των περιοχών που επλήγησαν από την φωτιά, για το δικαίωμα λήψης της άδειας από το σύνολο των συναδέλφων μας που έχει καταστραφεί η περιουσία τους.

Ευελπιστούμε να εισακουστούμε στο εν λόγω σοβαρό θέμα και να δοθεί άμεσα λύση ώστε, να μπορέσουν οι συνάδελφοι μας να μεταβούν το γρηγορότερο στο μέρος το οποίο επλήγησαν.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση και επίλυση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την μέριμνα του προσωπικού.

 

 

     Με εκτίμηση.

            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο                                                Ο

               Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας       

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

                                                                              Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)                                                                        

  Τηλ: 6971601974                      Τηλ: 6977422225

 

Loading...