Από το 2005 έχει καθιερωθεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α. να χορηγείται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,εορταστική άδεια πέρα των προβλεπομένων για τις περιόδους Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Κάθε χρόνο τις περιόδους των Εορταστικών ημερών το προσωπικό που υπηρετεί στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία μετακίνησης προς την εγχώρια Ελλάδα για πολλούς λόγους,δύο λόγοι σημαντικοί που μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα είναι οι εξής:

 

1) Η έγκαιρη έκδοση οικονομικών εισιτηρίων

2) Ο έγκαιρος προγραμματισμός της άδειας για τις ανάγκες εκτέλεσης υπηρεσιών του προσωπικού για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, κατόπιν των παραπάνω κια σεβόμενη τα επιδημιολογικά μέτρα Covid-19 που μπορεί να επικρατούν σε όλη την Ελλάδα,προτείνει να υπάρξει η μέριμνα έγκαιρης έκδοσης ημερομηνιών εορταστικών αδειών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία,για την κάθε δυνατή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος όλων των Στρατιωτικών συναδέλφων μας. 

 

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την μέριμνα του προσωπικού.

 

 

                                                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                                                                                        Ο                                              Ο

                                                                                                 Πρόεδρος                             Γεν.Γραμματέας

                                                                                    Αντωνόπουλος Νικόλαος                   Κεφαλάς Ανέστης

                                                                                              Επχιας(ΠΖ)                                  Ανθστης(Ο)

                                                                                         Τηλ: 6971601974                          Τηλ: 6977422225

 

 

Loading...