Επιστολή - Έγγραφο ΕΣΠΕΕΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, θέλει να σας ενημερώσει για το θέμα της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης για τις αυθημερόν μετακινήσεις του στρατιωτικού προσωπικού που μετακινείται σε απόσταση από 60χλμ και άνω από την έδρα της υπαγόμενης Μονάδας – Υπηρεσίας τους και  η οποία ανέρχεται στο 1/3 της πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7, παρ. 1 και άρθρο 8, παρ. 4 του (α) σχετικού.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από πολλούς συναδέλφους, από το σύνολο των Μόναδων και Υπομονάδων της περιοχής μας, η παραπάνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στο προσωπικό, καθώς δεν εφαρμόζεται είτε πριν την μετακίνηση του προσωπικού είτε μετά, η νόμιμη διαδικασία για την έγκριση της κίνησης και την έγκαιρη έκδοση των σχετικών Φύλλων Πορείας ώστε να αποζημιωθεί το προσωπικό.

Από τις όποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με Διοικητές Μονάδων ή με συναδέλφους, που βάσει των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από τις Μονάδες τους να είναι χειριστές Γραφείων και χειρίζονται ανάλογες διαδικασίες, διαπιστώνουμε πως υπάρχει άγνοια ή αβλεψία επι της τακτικής διαδικασίας και όχι κάποια ενσυνείδητη αμέλεια, ήδη και μετά από συζητήσεις μας, κάποιες Μονάδες που το προσωπικό τους μετακινήθηκε πρόσφατα στο πεδίο ασκήσεων της περιοχής Καταβιάς, ενημερωνόμαστε πως θα προβούν προς αυτή την διαδικασία.

Το σωματείο μας, ως όφειλε δια του θεσμικού του ρόλου, έχει ενημερώσει και γνωστοποιήσει το παραπάνω θέμα με επιστολή του, τον Ανώτατο Διοικητή Φρουράς της περιοχή μας, Διοικητή 95 ΑΔΤΕ, Υπτγο Νικόλαο Φλάρη. Πιστεύουμε όμως και σύμφωνα, με συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους από όλη την Επικράτεια, ότι η μη καταβολή της παραπάνω αυθημερόν ημερήσιας αποζημίωσης προς στο Στρατιωτικό προσωπικό, γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και δεν επικεντρώνεται μονάχα στην δική μας Περιοχή.

Κατόπιν των παραπάνω και με την σκέψη, πως το στρατιωτικό προσωπικό δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποστερείται των νόμιμων δικαιωμάτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, ζητάει την διαμεσολάβησή σας για την ανάδειξη του θέματος και για την ενημέρωση των Α/ΓΕ, ώστε να αποφευχθεί η αδικία προς την διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και να λαμβάνει την αυθημερόν οικονομική αποζημίωση που του αναλογεί όταν υπάρχει μετακίνηση από 60 χλμ και άνω από την έδρα της Μονάδας – Υπηρεσίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου δηλώνει ότι, θα είναι πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, με γνώμονα την κάθε δυνατή, καλή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος των συναδέλφων Στρατιωτικών που υπηρετούν στην Π.Ε. Ρόδου.

Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Ο
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης Νικόλαος Αντωνόπουλος

 

Loading...