Διευκολύνσεις στρατιωτικών για την μεταφορά ανήλικων τέκνων του σε Παιδικό Σταθμό και Δημοτικό Σχολείο.

Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με το σχετικό, το ΓΕΣ ζήτησε από τις Διοικήσεις - Διευθύνσεις του, να διευκολύνουν τις οικογένειες των οποίων και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών), σχετικά με την μεταφορά των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης στην περίπτωση που δεν επηρεάζονται οι επιχειρησιακές λειτουργίες της Μονάδας- Υπηρεσίας.

Το παραπάνω ευεργετικό μέτρο αν και είναι προς στην σωστή κατεύθυνση, δεν περιλαμβάνει τις οικογένειες των όποιων ο ένας εκ των ο/η σύζυγος εργάζεται σε διαφορετικό κλάδο στις Ένοπλές Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και γενικότερα σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα, άλλα και του Ιδιωτικού Τομέα. Με αποτέλεσμα και στην περίπτωση που οι Διοικήσεις Μονάδων και Υπομονάδων εφαρμόζουν επ’ ακριβώς την διαταγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του σχετικού, να δημιουργείται η ανισότητα, αλλά και το αίσθημα αδικίας μεταξύ των στελεχών που ο/η σύζυγος τους εργάζεται στον Στρατό Ξηράς.

Επιπλέον, για την εφαρμογή του σχετικού προβλέπει, οι Διοικήσεις των Μονάδων να λαμβάνουν κατά την κρίση τους μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία ώστε να τηρείται μεταξύ άλλων, απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως, προς αυτό τον σκοπό, αρκετές Διοικήσεις παρέχουν ώρες διευκόλυνσης για όσα από τα στελέχη επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης, με αντιστάθμισμα αυτών την περικοπή απαλλαγών από την εκτέλεση υπηρεσίας, με την ποιο σύνηθες αναλογία μία (1) απαλλαγή για κάθε οκτώ (8) ώρες απουσίας. Η παραπάνω ενέργεια όμως είναι έκνομη, καθώς η απαλλαγή για το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ευεργετικό μέτρο και προβλέπεται μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Υ.Α. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139).

Φυσικά επ’ ουδενί οι Διοικήσεις δεν θα έπρεπε να αναζητούν αντιστάθμισμα για την τήρηση του 40ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για τις ώρες διευκόλυνσης που παρέχουν στο προσωπικό τους, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε οι ώρες υπερκαλύπτονται με την εκτέλεση των 24ωρων υπηρεσιών, την συμμετοχή τους σε υπηρεσιακές ανάγκες όπως, Σχολεία ΣΥΠΟ, ΣΠΕΝ, ασκήσεις, εβδομαδιαία υπηρεσία σε Φυλάκια, εξωτερικές εφόδους, καθώς και σε πάρεργο δραστηριότητες όπως αντιπροσωπείες και αγήματα σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου αφουγκραζόμενη τον έντονο προβληματισμό των μελών της και κρίνοντας την σοβαρότητα του θέματος, της μεταφοράς των ανήλικων τέκνων τους στο σχολικό τους περιβάλλον έγκαιρα και με ασφάλεια, τηρώντας την οικογενειακή συνοχή και γαλήνη, καθώς οι στρατιωτικοί ως επί το πλείστον, εκεί που υπηρετούν δεν έχουν κάποια βοήθεια από Γονείς ή Συγγενείς, προτείνει τα παρακάτω:

α. Την άμεση πρόβλεψη, αλλά και μετέπειτα με νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα εφόσον αυτό είναι εφικτό, στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων των ΥΠΕΘΑ και ΑΝ. ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να περιλαμβάνει τις οικογένειες των όποιων ο ένας εκ των ο/η σύζυγος εργάζεται σε διαφορετικό κλάδο στις Ένοπλές Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και γενικότερα σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου Τομέα, άλλα και του Ιδιωτικού Τομέα.

β. Την άμεση πρόβλεψη από το ΓΕΣ, όπου οι Διοικήσεις υποχρεωτικά θα καταγράφουν τις ώρες που απασχολείται το προσωπικό σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και την τροποποίηση της παραγράφου 1β του παραπάνω σχετικού, ώστε τα μέτρα που θα λαμβάνουν για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία, ώστε να τηρείται μεταξύ άλλων, απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως, να είναι μέσα από την παραπάνω καταγραφή. 

Ευελπιστούμε στο εν λόγω σοβαρό θέμα, να εισακουστούμε και να δοθεί άμεσα λύση ώστε το προσωπικό να αφοσιωθεί με καθαρό μυαλό στην αποστολή του. Η αποστολή του κάθε στρατιωτικού καθημερινά είναι σημαντική για την υπηρεσία και για τον ίδιο και θα μπορέσει να την εκτελέσει καλύτερα, γνωρίζοντας ότι το θέμα αυτό θα διευθετηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό, υπακούουν στις διαταγές των προϊσταμένων τους εκτελώντας το χρέος τους οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου και εις βάρος του οικογενειακού τους χρόνου. Το επιστέγασμα των προσπαθειών τους, δεν μπορεί να είναι η άδικη αντιμετώπιση τους την στιγμή που βρίσκονται πάντα στη θέση τους, εκτελώντας την αποστολή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, ευελπιστώντας ότι θα δείτε με θετική ανταπόκριση την παρούσα ενημερωτική επιστολή μας, δηλώνει πως θα είναι πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, με γνώμονα την κάθε δυνατή, καλή και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος των συναδέλφων Στρατιωτικών.

Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Ο
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης Νικόλαος Αντωνόπουλος

Loading...