ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισες,

Σας γνωρίζουμε ότι, την Κυριακή, 02 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00μμ στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού - Εργατικού Κέντρου Δωδεκάνησου, που βρίσκεται επί της οδού Σ. Καζούλη 30      85100 Επτά Βαγίες θα συγκληθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως.:

α.  Απολογισμός έργου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.

β.  Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

γ.  Οικονομικός απολογισμός- ισολογισμός 2019 και προϋπολογισμός έτους 2020.

 

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνελεύσεως έχεις ως εξής:

 

α. 18.00μμ-18.20μμ  Προσέλευση μελών.

β. 18.20μμ-18.30μμ  Κήρυξη έναρξης ΓΣ – Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

γ. 18.30μμ-18.35μμ  Εκλογή 6μελούς Προεδρείου της ΓΣ.

δ. 18.35μμ-18.55μμ  Παρουσίαση κ΄ έγκριση Διοικητικού απολογισμού από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

ε. 18.55μμ-19.05μμ   Παρουσίαση, ψήφιση και έγκριση οικονομικού ισολογισμού και απολογισμού έτους 2019, από τον Ταμία του ΔΣ.

στ.19.05μμ-19.20μμ  Παρουσίαση Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ζ.  19.20μμ-19.30μμ  Παρουσίαση, ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020, από τον Ταμία του ΔΣ.

η.  19.30μμ-20.00μμ  Ενημέρωση για θέματα που απασχολούν το σωματείο μας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της ανωτέρω ΓΣ, αυτή θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Ρόδου, επι της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 18, Ρόδος 85100 την Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2020 από τις 18.00μμ έως 19.30μμ, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει στις 19.30 η Κοπή Πίτας της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με πλούσιο γεύμα και ποτό και κλήρωση με πολλά και πλούσια δώρα.

Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στην αυτή γενική συνέλευση, με έγγραφη εξουσιοδότησή σας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ πριν την έναρξη της ΓΣ.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Ο
Πρόεδρος Γεν Γραμματέας
 Αντώνιος Καρτσωνάκης Νίκος Αντωνόπουλος

Loading...