Ενημέρωση για την διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης Αρθρ. 127 Ν. 4472/2017

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, ενημερώνει τα Μέλη της ότι, για την σωστή και άρτια οργάνωση της νομικής διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του άρθρου 147 Ν.4472/2017, για τα έτη ετών 2017 και 2018, κρίνει σκόπιμο η κατάθεση των δικαστικών αγωγών θα γίνεται έως και τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019.

2. Για την κατάθεση των ανωτέρων δικαστικών αγωγών, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στην προσπάθεια να επιτύχει το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα, για τους συναδέλφους μας, εξασφάλισε την παρακάτω προσφορά από το δικηγορικό Γραφείο του νομικού σύμβουλου της, κ. Αλκιβιάδη Ευαγγελάτου:

α. Για όσους συμμετείχαν στη διεκδίκηση των δώρων, η τιμή της αγωγής είναι 10€ ανά άτομο.

β. Για όσους δεν έχουν συμμετάσχει στην προηγούμενη διεκδίκηση, το κόστος ανέρχεται σε 30€ ανά άτομο.

3. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΣΤΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (από 5% ως 10% δηλαδή στα 2.500 που είναι τα αναδρομικά των δώρων από 175 ως 250 ευρώ επιπλέον), αλλά ουσιαστικά καταβάλλετε μόνο τα 10 ευρώ και 30ευρώ αντίστοιχα.

4. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 θα πρέπει να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν στην Ένωση μας τα παρακάτω έγγραφα:

α. Έντυπο (Δ) Στοιχεία Ενάγοντος που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

β. Έντυπο (Ε) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ

γ. Έντυπο (ΣΤ) Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής εις διπλούν που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

δ. Βεβαίωση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ωρών και ημερών νυχτερινής εργασίας κατά το διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2018.

ε.  Μηνιαίο ενημερωτικό μισθοδοσίας εντός του έτους 2017 και εντός του έτους 2018 (π.χ. Δεκέμβριος 2017 και Φεβρουάριος 2018).

σ.  Έντυπο (Ζ) αναφορά για βεβαίωση που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

5. Τα παραπάνω έγγραφα, εκτός από χειρόγραφα μπορείτε να τα συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά, στο έντυπο (Ζ) πριν το καταθέσετε στην υπηρεσία, να σβήσετε την κόκκινη ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ Ζ που αναγράφεται πάνω στην αναφορά, καθώς επίσης και την υποσημείωση με την έντονη γραφή στο κάτω μέρος της αναφοράς, για όσους από εσάς κάνετε την αίτηση προς την υπηρεσία για πρώτη φορά, σβήνεται και την παράγραφο 3.

6. Όλα τα έγγραφα τα συμπληρώνεται τα εκτυπώνεται και τα προσκομίζετε σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., με το αντίστοιχο έμβασμα των 10€ ή 30€. Από την Ένωση θα πρέπει να παραλάβατε το αντίστοιχο απόκομμα απόδειξης.

7. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να καταθέσετε τα παραπάνω εμβάσματα και μέσω του Λογαριασμού Τραπέζης που διατηρεί το σωματείο μας στην ALPHA BANK, η κατάθεση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να γίνει από κατάστημα Τραπέζης, αριθμός λογαριασμού 593002002019944, αριθμός IBAN GR8801405930593002002019944.

8. Τέλος, όσοι και όσες από εσάς που δεν είστε μέλη μας θα πρέπει να υποβάλλεται προς στο σωματείο μας και την αίτηση εγγραφής σας την οποία θα βρείτε πατώντας (ΕΔΩ).

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο  Ο
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης Νικόλαος Αντωνόπουλος

 

Loading...