Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποβολή δικαστικών αγωγών για δώρα και Νυχτερινά

ΣΧΕΤ.: α. Ανακοίνωση Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. από 31 Ιανουαρίου 2019 (πατήστε εδώ).

              β. Γνωμοδότηση για Δώρα Νομ. Συμβούλου ΠΟΜΕΝΣ  (πατήστε εδώ)

                   γ. Γνωμοδότηση για Νυχτερινά Νομ. Συμβούλου ΠΟΜΕΝΣ (πατήστε εδώ)

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σε συνέχεια του (α) σχετικού σας γνωρίζει ότι, κατόπιν νεότερων δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κ. Αλκιβιάδη Ευαγγελάτου, σύμφωνα με το (β) όμοιο, ενημερώνει τα Μέλη της ότι κρίνει σκόπιμο για την σωστή και άρτια οργάνωση της νομικής διεκδίκησης, την άμεση κατάθεση δικαστικών αγωγών, των αναδρομικών των δώρων και του επιδόματος αδείας των ετών 2017 και 2018 και του δώρου Χριστουγέννων 2016 εώς και τη Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019.

2. Οι Αιτήσεις Εξωδικαστικής Καταβολής που υποβλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχεδόν από το σύνολο των μελών μας, μας εξασφάλισαν:

α. Την αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων των δώρων, αρχής γενομένης από το δώρο Χριστουγέννων του 2016 λόγω έγκαιρης αποτροπής διαγραφής του αδικήματος.

β. Τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του ΣΤ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) όπου δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις δικαστικής διεκδίκησης. Συγκεκριμένα, στις 17 Δεκεμβρίου 2018 εξέδωσε απόφαση ακολουθώντας τη νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου, όπου έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές περικοπές, παραπέμποντας την υπόθεση, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, για αμετάκλητη κρίση, στην Ολομέλεια του δικαστηρίου.

3.  Όπως σας είχαμε τονίσει στην από 23 Οκτωβρίου 2018 ανακοίνωση μας (Αρ. Πρωτ.: 303/100Φ.ΔΣ/2018/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.) ότι, η εν λόγω διαδικασία της υποβολής των εξωδικαστικών αιτήσεων έγινε για να κερδίσουμε δικονομικά χρόνο έξι (6) μηνών, διακόπτοντας την παραγραφή των αξιώσεων έναντι του Δημοσίου, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο ο οποίος αφορά το Δημόσιο Λογιστικό (άρθρο 143 παράγραφος γ του νόμου 4270/2014) και στόχος μας ήταν μέσα σε αυτό το διάστημα να έχει τελεσιδικήσει τουλάχιστον μία από τις θετικές πρωτόδικες αποφάσεις (βλέπε Παρ. 2β), οι οποίες έκριναν αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων και των δώρων.

4.  Διευκρινίζεται επίσης ότι, όσοι συνάδελφοι δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν αίτηση εξωδικαστικής καταβολής και είχαν υποβάλει υπηρεσιακή αναφορά έως και 31/12/2018 για την διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων και του επιδόματος αδείας των ετών 2017 και 2018 και του δώρου Χριστουγέννων 2016, έχουν επίσης εξασφαλίσει την αναδρομική διεκδίκηση αυτών.

5. Επιπλέον, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, κατόπιν της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κ. Αλκιβιάδη Ευαγγελάτου, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, ενημερώνει τα Μέλη της ότι, θα πρέπει να κατατεθούν δικαστικές αγωγές για τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του άρθρου 147 Ν.4472/2017, για τα έτη ετών 2017 και 2018.

6. Για την κατάθεση των ανωτέρων δικαστικών αγωγών, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στην προσπάθεια να επιτύχει το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα, για τους συναδέλφους μας, εξασφάλισε την μοναδική προσφορά από το δικηγορικό Γραφείο του νομικού σύμβουλου της, κ. Αλκιβιάδη Ευαγγελάτου, την προνομιακή τιμή των 30€ συνολικά για την υποβολή και των δύο (2) αγωγών. Η αγωγή για τα αναδρομικά των δώρων στο ποσό των 20 ευρώ και για όσους θέλουν συμπληρωματικά αγωγή για την νυχτερινή απασχόληση στο ποσό των 10 ευρώ. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΣΤΕ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (από 5% ως 10% δηλαδή στα 2.500 που είναι τα αναδρομικά των δώρων από 175 ως 250 ευρώ επιπλέον), αλλά ουσιαστικά καταβάλλετε μόνο τα 20 και 10 ευρώ αντίστοιχα.

7. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ θα πρέπει να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν στην Ένωση μας τα παρακάτω έγγραφα μέχρι και την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019:

α. Έντυπο (Α) Στοιχεία Ενάγοντος που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

β. Έντυπο (Β) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )  

γ. Έντυπο (Γ) Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής εις διπλούν που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

8. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν στην ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 θα πρέπει να εκτυπώσουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν στην Ένωση μας τα παρακάτω έγγραφα είτε ταυτόχρονα με την κατάθεση των εγγράφων για την διεκδίκηση των δώρων ή από τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και μετά:

α. Έντυπο (Δ) Στοιχεία Ενάγοντος που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

β. Έντυπο (Ε) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )  

γ. Έντυπο (ΣΤ) Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής εις διπλούν που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

δ.  Βεβαίωση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ωρών νυχτερινής εργασίας.

ε.  Έντυπο (Ζ) αναφορά για βεβαίωση που θα το βρείτε πατώντας ( ΕΔΩ )

9. Τα παραπάνω έγγραφα, εκτός από χειρόγραφα μπορείτε να τα συμπληρώσετε και ηλεκτρονικά, στο έντυπο (Ζ) πριν το καταθέσετε στην υπηρεσία, να σβήσετε την κόκκινη ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ Ζ που αναγράφεται πάνω στην αναφορά, καθώς επίσης και την υποσημείωση με την έντονη γραφή στο κάτω μέρος της αναφοράς.

10. Όλα τα έγγραφα τα συμπληρώνεται τα εκτυπώνεται και τα προσκομίζετε σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., με το αντίστοιχο έμβασμα των 30€ συνολικά. Από την Ένωση θα πρέπει να παραλάβατε το αντίστοιχο απόκομμα απόδειξης.

11. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να καταθέσετε το παραπάνω έμβασμα και μέσω του Λογαριασμού Τραπέζης που διατηρεί το σωματείο μας στην ALPHA BANK, αριθμός λογαριασμού 593002002019944, αριθμός IBAN GR8801405930593002002019944. Επίσης μπορείτε να κάνετε και κατάθεση στον λογαριασμό που διατηρεί το σωματείο μας στην PayPal πατώντας (ΕΔΩ).

12. Τέλος, όσοι και όσες από εσάς που δεν είστε μέλη μας θα πρέπει να υποβάλλεται προς στο σωματείο μας και την αίτηση εγγραφής σας την οποία θα βρείτε πατώντας (ΕΔΩ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Ο
Πρόεδρος Γεν Γραμματέας
Αντώνιος Καρτσωνάκης Γεώργιος Γιαπιτζόγλου 

 

Loading...