1. Σας γνωρίζουμε ότι, δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά  με  τις  εξετάσεις  που  καλούνται  να  υποβληθούν  οι ενδιαφερόμενοι  εισακτέοι  ακαδημαϊκού  έτους  2023-24 των στρατιωτικών  και συναφών σχολών.

   2.Κατόπιν τούτου, προτείνεται για τα Στελέχη που διαμένουν στον ίδιο τόπο με την οικογένειά τους, η χορήγηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους κατά  τις  ημέρες  διεξαγωγής  των  δοκιμασιών  των  τέκνων τους,  που  θα συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες προκαταρκτικές εξετάσεις.

   3.Για  τα  Στελέχη  που  διαμένουν  σε  άλλο  τόπο,  από  τον  τόπο  της οικογένειάς  τους, προτείνεται η  εξέταση  χορήγησης  ανάλογων  ημερών  αδείας λόγω της μετακίνησης.

  4.Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία και προς ενέργειες επίλυσης του θέματος.

 

 

                                                                                                                        Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                 

Ο                                                Ο

         Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

 Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)

Τηλ: 6971601974                      Τηλ: 6977422225

 

 

Loading...