. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου σύμφωνα με το (δ) σχετικό επανέρχεται στο σοβαρό θέμα του χρωματισμού στρατιωτικών οχημάτων που πραγματοποιείται σε ΜΗ κατάλληλο οργανωμένο-ειδικό χώρο και με ΜΗ κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό.

 

  1. 2. Σύμφωνα με την 11 παράγραφο στα άρθρα 13-14 του (α) σχετικού και παράγραφο

            1 στο άρθρο 3 του (β) όμοιου καθορίζονται οι συσκευές και τα μηχανήματα για την    

            συντήρηση, βαφή και επισκευή των αυτοκινήτων.

  1. 3. Επίσης, σύμφωνα με το (γ) όμοιο καθορίζεται η ειδικότητα και το Σώμα του Σ.Ξ που είναι εκπαιδευμένο και υπεύθυνο για να χρωματίζει Στρατιωτικά Οχήματα.
  1. 4. Κατόπιν των παραπάνω σε περίπτωση ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι οι συνάδελφοι που απασχολούνται κατά την ώρα εργασίας τους με βαφές Στρατιωτικών Οχημάτων διατρέχουν ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ στην υγεία τους, διότι όπως γνωρίζουμε επί των πλείστων όλα αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι χημικά επεξεργασμένα και λόγω εισπνοής, αλλά και επαφής εξωτερικά με το δέρμα υπάρχει η περίπτωση εμφάνισης κάποιας μορφής Καρκίνου ακόμα και αν περάσουν πολλά χρόνια. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έρχονται να αντιμετωπίσουν και οι συνάδελφοι μας που απασχολούνται ως τεχνίτες οχημάτων, καθώς πολλές φορές η εργασία τους πραγματοποιείται ακριβώς στον ίδιο χώρο και την ίδια χρονική στιγμή βαφής κάποιου στρατιωτικού οχήματος.
  1. 5. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου προτείνει την δημιουργία ειδικού χώρου για την εργασία χρωματισμού στρατιωτικών οχημάτων, καθώς θα παρέχει προστασία στους συναδέλφους-μέλη μας κατά την διάρκεια της εργασίας τους, αλλά εκτός από αυτό, είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλει και στην γρήγορη και μαζική παραγωγή χρωματισμού των Στρατιωτικών Οχημάτων.
  1. 6. Είναι υποχρέωση όλων μας, να διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων-μελών μας κατά την ώρα εργασίας τους για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και επιβάρυνσης της υγείας τους.
  1. 7. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση και επίλυση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

8.Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία και προς ενέργειες επίλυσης του θέματος.

  1. 9. Επίσης, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ενημέρωση προς στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Βουλευτές Δωδεκανήσου, Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και Μ.Μ.Ε.

                               

 

                                                                                                                       Με εκτίμηση.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο                                                Ο

         Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

                                                                             Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)                                                                        

   Τηλ: 6971601974                         Τηλ: 6977422225

 

Loading...