ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00μμ θα συγκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. σύμφωνα με το άρθρο 11 και άρθρο 30 του καταστατικού με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως.

            

             Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.:

             α. Απολογισμός έργου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ..

             β. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

             γ. Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2021 και προϋπολογισμός έτους 2022.     

             δ. Τροποποίηση Καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση  την   Κυριακή   30   Ιανουαρίου   2021   και   ώρα 18:00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

                      

Παρακαλώ θερμά τα μέλη μας να παρευρεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ώστε να ενημερωθούν για το έργο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και να συμμετέχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες.

 

 

 

Με εκτίμηση.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Ο                                                Ο

       Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

                                                                             Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)                                                                         

    Τηλ: 6971601974                         Τηλ: 6977422225   

 

 

Loading...
l