ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΩΡΕΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ανακοίνωση