1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, ενημερώνει ότι, στα πλαίσια μεταθέσεων του 2022 οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι που μεταθέτονται είναι τα εξής:

        Για την χορήγηση προκαταβολής εξόδων μεταθέσεως θα πρέπει να υποβάλουν στο γραφείο στο γραφείο προσωπικού και αυτά με την σειρά τους αποστείλουν με διαβιβαστικό στο ταμείο που τους υποδέχεται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

                α. Αναφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχουν τα γραφεία προσωπικού των Μονάδων)

               β. Αντίγραφο και των δύο (2) διαταγών μεταθέσεως.

               γ. Αντίγραφο φύλου μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2017 και ένα πρόσφατο.

  1.  Ενημερώνουμε επίσης τους συναδέλφους ότι, για την έγκαιρη εξυπηρέτηση τους τα έγγραφα να σταλούν με το ηλεκτρονικό σύστημα αλληλογραφίας.
  1.  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη της που μεταθέτονται για την βοήθεια τους και να τους ευχηθεί καλή δύναμη στις νέες τους Μονάδες.

 

 

Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο                                                Ο

        Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης

Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)

Τηλ: 6971601974                         Τηλ: 6977422225 

 

 

 

 

Loading...

 

Loading...